Strona główna > Regulaminy > Grant Wyjazdowy Klubu 30 - Specialized Research Fellowship

Grant Wyjazdowy Klubu 30 - Specialized Research Fellowship

Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu określającego zasady przyznania w drodze konkursu Grantu Wyjazdowego na specjalistyczny staż naukowy mający na celu zdobycie doświadczenia badawczego w renomowanym ośrodku akademickim. Termin składnia wniosków upływa z dniem 15.08.2020.


 

regulamin_srf.pdf ikona pdf

 

zalacznik_1.pdf ikona pdf