Aktualności

09.12.2018

Udział reprezentanta Klubu 30 w pracach EACVI

Błażej Michalski, Przewodniczący Klubu 30 został oficjalnie nominowany do uczestnictwa w pracach trzech komitetów EACVI

CZYTAJ →

28.11.2018

Kardiologia Prewencyjna 2018

W dniach 23-24 listopada 2018 w Krakowie uczestniczyliśmy w XI edycji Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK

CZYTAJ →

11.10.2018

Cardiology Update 18 London

W dniach 17-18 grudnia 2018 w Londynie odbędzie się kurs podsumowujący nowości w kardiologii '2018

CZYTAJ →

Zarząd

Przewodniczący: Dr n. med. Błażej Michalski
Przewodniczący-Elekt: Dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski prof. nadz. UM
Poprzedni Przewodniczący: Dr hab. n. med. Paweł Burchardt
Sekretarz: Dr Karolina Kupczyńska
Skarbnik: Dr n. med. Justyna Domienik-Karłowicz
   
Członkowie: Dr n. med. Anna Budaj-Fidecka
  Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
  Dr hab. n. med. Piotr Buszman
  Dr n. med. Maciej Wybraniec
   
Komisja Rewizyjna: Dr n. med. Renata Główczyńska
  Dr n. med. Andrzej Kułach
  Dr n. med. Krzysztof Michalak

Członkostwo

0

Członków z głosem doradczym

Członków przed 40. rokiem życia

0
Regulamin Klubu