Strona główna > Regulaminy > Laureaci Grantu dla Młodych Naukowców

Laureaci Grantu dla Młodych Naukowców

  • 2018 r.

Kol. Dawid Miśkowiec:

Ocena profilu ekspresji mikroRNA u pacjentów z nadciśnieniem płucnym o odmiennej etiologii

 

  • 2017 r.

Kol. Maciej Wybraniec:

Struktura skrzepu i parametry hemostazy u pacjentów z zawałem o etiologii zakrzepowo-zatorowej


  • 2016 r.

Kol. Piotr Adamski:

Ocena wpływu redukcji dawki podtrzymującej tikagreloru na reaktywność płytek krwi u stabilnych pacjentów w miesiąc po zawale serca - jednoośrodkowa, randomizowana, podwójnie zaślepiona próba kliniczna "ELECTRA pilot study"

 

  • 2015 r.

Kol. Jakub Baran:

Ocena żył płucnych za pomocą wewnątrznaczyniowej echokardiografii u pacjentów poddawanych krioablacji balonowej podłoża napadowego migotania przedsionków IVUS-CRYO 

 

  • 2014 r.

Kol. Marta Marcinkiewicz-Siemion:

Wpływ terapii resynchronizującej (CRT) na zmiany profilu metabolitów krwi w grupie chorych z niewydolnością serca

 

  • 2013 r.

Kol. Miłosz Jaguszewski:

Circulating microRNAs as potential biomarkers in takotsubo cardiomyopathy

 

  • 2012 r.

Kol. Błażej Michalski:

Biomarkers, myocardial fibrosis and diastolic heart failure assessed wth new echocardiographic techniques

Kol: Agata Bielecka-Dąbrowa:

Early predictors of myocardial dysfunction in patients with arterial hypertension

Kol. Łukasz Kołtowski:

Optimal antiplatelet therapy based on point-of-care clopidogrel resistance tests in coronary intervensions

 

  • 2011 r.

Kol. Filip M. Szymański:

Obstructive sleep apnea and the outcomes of atrial fibrillation ablation techniques

Kol. Marcin Ojrzanowski:

Multi-marker approach in acute coronary syndromes


  • 2010 r.

Kol. Marek Postuła:

Single nucleotide DNA polymorphisms in platelets response to ASA activity in diabetes type 2 patients 

Kol. Jakub Podolec:

Limphocytes T activation in acute coronary syndromes, severity of atherosclerosis and endothelial dysfunction 

 

  • 2009 r.

Kol. Filip M. Szymański:

Telemonitoring of acute myocardial infarction patients treated with PCI - how to deal with those ones with concomitant obstructive sleep apnea and platelet drugs resistance