Strona główna > Regulaminy > Możliwość zwolnienia z opłaty kongresowej - Kongres ESC Monachium 2018

Możliwość zwolnienia z opłaty kongresowej - Kongres ESC Monachium 2018

Szanowni Państwo,

z radością zawiadamiamy o możliwości darmowej rejestracji na Kongres ESC 2018 w Monachium (25-29.08.2018). Władze ESC we współpracy z Zarządem Głównym PTK oferują 25 stypendiów polegających na zwolnieniu z opłaty rejestracyjnej dla osób spełniających następujące kryteria:

  • Wiek ≤35 lat (lub wiek >35 lat oraz odbywanie specjalizacji z kardiologii poświadczone skanem karty specjalizacyjnej),
  • Uczestnictwo w Kongresie ESC po raz pierwszy,
  • Systematyczne opłacanie składek członkowskich PTK,
  • Posiadanie konta My ESC na platformie www.escardio.org,
  • Aplikant nie może korzystać z innych grantów ESC, w tym wcześniejszych grantów edukacyjnych ESC 2016, 2017.

Nie jest wymagane autorstwo abstraktu ani członkostwo w Klubie 30.

Stypendium nie pokrywa kosztów dojazdu ani kosztów zakwaterowania w Monachium.

Dodatkowo dla trojga spośród 25 uhonorowanych osób przyznany zostanie nowy grant edukacyjny w wysokości 850 € jako refundacja kosztów wyjazdu i pobytu w Monachium.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretarzem Klubu 30 PTK, Karoliną Kupczyńską (e-mail: karolinakupczynska@gmail.com) do 31.01.2018. W e-mailu prosimy o przesłanie:

  • Imienia i Nazwiska,
  • Daty urodzenia,
  • Skanu dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • Numeru ESC ID dla identyfikacji konta My ESC,
  • Numeru telefonu kontaktowego.

 

mozliwosc_zwolnienia_z_oplaty_kongresowej_esc_2018.pdf ikona pdf