Strona główna > Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy do "Klubu 30"

Prosimy o dołączenie kopii jednej lub dwóch prac kwalifikujących do Klubu, listu popierającego od samodzielnego pracownika naukowego będącego członkiem PTK oraz podpisaną deklarację chęci wstąpienia do Klubu 30. Oryginały powyższych dokumentów proszę przywieźć na Wiosenne Spotkanie Klubu 30.