Aktualności

26.04.2022

85. Wiosenna Konferencja PTK i XIV Konferencja KP

W dniach 23-24 kwietnia Klub 30 zorganizował Sesję w Kręgu Wytycznych i Sesję Warsztatową dotyczącą egzaminów organizowanych przez ESC

CZYTAJ →

12.04.2022

Folia Cardiologica 2022

W dniach 8-9 kwietnia 2022 odbyła się VII Konferencja Czasopisma Folia Cardiologica 2022

CZYTAJ →

05.04.2022

Grant dla Młodych Naukowców 

Grant w wysokości 50000 PLN posłuży do sfinansowania projektu badawczego z zakresu kardiologii

CZYTAJ →

Zarząd

Przewodnicząca: Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Przewodnicząca-Elekt: Dr n. med. Karolina Kupczyńska
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski
Sekretarz: Dr n. med. Agata Tymińska
Skarbnik: Dr n. med. Szymon Darocha
   
Członkowie: Dr n. med. Aleksandra Ciepłucha
  Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
  Dr n. med. Justyna Sokolska
  Dr hab. n. med. Wojciech Wańha
   
Komisja Rewizyjna: Dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa
  Dr n. med. Błażej Michalski
  Dr hab. n. med. Maciej Wybraniec

Członkostwo

0

Członków z głosem doradczym

Członków przed 40. rokiem życia

0
Regulamin Klubu