Strona główna > Aktualności > Grant Młodego Naukowca

Aktualności

06.09.2020

Grant Młodego Naukowca

Dnia 29.08.2020 odbyło się zdalne spotkanie w trakcie, którego wnioski o „Grant dla Młodego Naukowca” zaprezentowało siedmioro z ośmiorga aplikujących. Jury oceniło poszczególne wnioski i ich przedstawienie (8 minut prezentacja + 6 minut dyskusja), dokonując oceny w skali od 1 (najniższa ocena) do 10 (najwyższa ocena). Laureata wyłoniono na podstawie średniej ocen. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Inauguracji Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

 

 

← WRÓĆ