Strona główna > O klubie > Historia

Historia Klubu 30

„Gdyby więc (…) najzdolniejszej młodzieży lekarskiej stworzyć jakąś płaszczyznę stałego kontaktu,
to powstaną więzi przyjaźni spontanicznej, bezinteresownej, zaprawionej humorem." 
Prof. Leszek Ceremużyński 

 

Jeśli ci młodzi ludzie pozostaną skromni i pracowici, to będzie to Pierwsza Kadrowa polskiej kardiologii.
A wiadomo, że ta formacja legionowa 120 żołnierzy dostarczyła Polsce kilkudziesięciu Generałów."

Prof. Leszek Ceremużyński 


 

Inicjatorem utworzenia platformy współpracy dla młodych, ambitnych polskich kardiologów i sympatyków kardiologii przed ukończeniem 40 roku życia był pan prof. Leszek Ceremużyński, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Koncepcję Klubu przedstawił w 1993 roku na Zjeździe PTK w Szczecinie, a nazwę Klub 30 określał wówczas jako prowizoryczną. Nazwa nigdy nie została zmieniona. Asocjację powołano do życia uchwałą PTK z dnia 6 października 1993. Z prośbą zorganizowania pierwszego spotkania zwrócił się pan profesor do - wówczas - doktora Krzysztofa Narkiewicza, wieloletniego organizatora spotkań studenckich kół kardiologicznych. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w maju 1994 (rozpoczęło się w Gdańsku, kontynuacja natomiast miała miejsce w Sopocie), a uczestniczyło w nim 6 osób: Tomasz Jaxa-Chamiec, Jacek Kubica, Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński, Krzysztof Narkiewicz i Grzegorz Raczak. Natomiast pierwsze oficjalne, Walne Zebranie zorganizowano w trakcie 55. Kongresu PTK w Poznaniu 16 września 1994, a wzięło w nim udział ponad 20 osób. Początkowo kryteria kwalifikacyjne zdefiniowano następująco: członkostwo w PTK, wiek poniżej 40 roku życia i wygłoszenie ustnej prezentacji pracy na zjeździe z głównej listy grantowej PTK (ACC, AHA, ESC) lub opublikowanie jako pierwszy autor pracy w czasopiśmie indeksowanym w bazie Current Contents. Tradycja spotkań w trakcie kongresów ESC narodziła się w 1995 roku i w dalszym ciągu jest kontynuowana. Od 2002 roku przyznawane są Nagrody Naukowe, będące wyróżnieniem oryginalnych prac badawczych opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach, których autorem jest członek Klubu 30. Inicjatywą zapoczątkowaną w 2009 roku i wciąż żywą jest doroczny Grant dla Młodych Naukowców. Na przestrzeni lat zmieniał się regulamin i kryteria wstąpienia do Klubu, niezmienna pozostawała naczelna idea - zacieśniania kontaktów, nawiązywania przyjaźni, kształtowania współpracy międzyośrodkowej, podejmowania własnych inicjatyw i wymiany doświadczeń.


Na podstawie: Narkiewicz, K. (2014). Inicjatywa i początki. W: E. Jankowska i K. Stolarz-Skrzypek (red.), 20-lecie Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (s. 19-23). Warszawa: ITEM Publishing

 

 

20-lecie


W 2014 roku z okazji jubileuszu 20-lecia Klubu 30 została wydana monografia pod redakcją Ewy A. Jankowskiej i Katarzyny Stolarz-Skrzypek, będąca podsumowaniem dotychczasowych działań Asocjacji. To nieoceniony, bogato ilustrowany zbiór wspomnień, przelanych na papier emocji i rzeczowych informacji sięgających początku funkcjonowania Klubu. To projekt wieloośrodkowy, a autorzy dołożyli wszelkich starań, aby krok po kroku unaocznić jak Klub ewoluował przez lata, jak zmieniał się, osiągając pełnoletność. 


ehj

Kolejnym cennym zwieńczeniem obchodów 20. rocznicy utworzenia Klubu 30 była publikacja w European Heart Journal, przybliżająca szerszemu gronu czytelników sylwetkę Inicjatora, idee Klubu 30, ewolucję tej struktury PTK na przestrzeni lat i osiągnięcia Klubowiczów. https://academic.oup.com/eurheartj/article/35/37/2497/584428#89336684

Natomiast na łamach Kardiologii Polskiej ukazał się artykuł dotyczący polskiej kardiologii z perspektywy europejskiej, w którym także nie mogło zabraknąć wątku poświęconego Klubowi 30.    

https://www.mp.pl/kardiologiapolska/en/node/13489/pdf