Strona główna > O klubie > Informacje

Podstawowe informacje

Klub 30 działa w ramach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jest strukturą o statusie sekcji założoną w 1994 roku z inicjatywy prof. Leszka Ceremużyńskiego jako forum integracji dla młodych polskich kardiologów. Głównym celem funkcjonowania Klubu jest zacieśnianie więzi w środowisku poprzez spotkania, wymianę myśli naukowej, wymianę doświadczeń i dzielenie się inspirującymi pomysłami badawczymi. Formami działania Klubu są Spotkania Wiosenne (z prezentacją nowoprzyjętych członków), spotkania w trakcie corocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sesje Naukowe w trakcie Kongresów PTK. Prace Klubu koordynowane są przez wybierany na dwuletnią kadencję Zarząd. 

  

 

Posiedzenia Zarządu

W erze przed upowszechnieniem dostępu do poczty elektronicznej i telefonii komórkowej korespondencja pomiędzy Klubowiczami odbywała się drogą listowną, ewoluując z czasem. Aktualnie spotkania Zarządu odbywają się systematycznie on-line i są prawdziwą burzą mógów. Podczas nich dzielimy się spostrzeżeniami i ustalamy dalsze kierunki działania.

 

 

 

 

  

Symbole Klubu 30

Znakiem rozpoznawczym członków Klubu 30 są odznaki klubowe wręczane podczas Inauguracji Kongresu PTK jako symbol przyjęcia w poczet grona Klubowiczów. Projekt znaczka został stworzony przez pana profesora Leszka Ceremużyńskiego. 


Symbolem przewodniczenia pracom Zarządu Klubu 30 jest przechodnia statuetka. Tradycją stało się również, że ustępujący przewodniczący otrzymuje pamiątkową mniejszą wersję statuetki.


Spotkania bez krawata: przyjętą, niepisaną tradycją, kontynuowaną przez kolejne pokolenia Klubowiczów jest nienoszenie krawatów podczas spotkań Klubu 30.

 

Flagowym projektem Klubu 30 było uruchomienie w 2018 roku programu stypendialnego SRF (Specialized Research Fellowship), którego cel to wspieranie młodych naukowców w realizacji programów badawczych w zagranicznych ośrodkach eksperckich. Logo zaprojektowała ówczesna sekretarz Klubu, Karolina Kupczyńska.

 

 

W 2017 roku zrodził się pomysł stworzenia Platformy Współpracy Naukowej, uruchomionej w roku 2018. Jest ona przestrzenią do inicjowania wieloośrodkowych badań naukowych i pisania wniosków o granty naukowe.


Aktywni członkowie Klubu 30 w oddziałach PTK: 99

Stan na dzień 13.11.2023 r.


Członkowie Klubu 30 z głosem doradczym: 164 

Stan na dzień 13.11.2023 r.