Strona główna > Aktualności > Konferencja "Kardiologia Prewencyjna 2019"

Aktualności

28.11.2019

Konferencja "Kardiologia Prewencyjna 2019"

W dniach 22-23 listopada 2019 w Krakowie odbyła się XII edycja konferencji „Kardiologia Prewencyjna – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy” zorganizowana przez Sekcję Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Komitet Naukowy zadbał o urozmaicony program wydarzenia. W tym multidyscyplinarnym spotkaniu uczestniczyli nie tylko kardiolodzy, ale także interniści i lekarze rodzinni oraz profesjonaliści z innych dziedzin medycyny i nauk o zdrowiu. Poruszono zagadnienia związane
z najnowszymi doniesieniami w dziedzinie profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Przewodniczącymi wielu sesji oraz wykładowcami byli także członkowie Klubu 30.

W tym roku Klub 30 dzięki wsparciu organizatorów przygotował aż dwie sesje naukowe.

W piątkowe popołudnie odbyła się sesja, której przewodniczyli Maciej Haberka, Anna Kabłak-Ziembicka i Błażej Michalski - "Leczenie pozahipotensyjne u pacjentów 
z nadciśnieniem tętniczym"
, obejmująca zagadnienia: 

1. Wskazania do leczenia pozahipotensyjnego w świetle wytycznych PTNT - Aleksander Prejbisz
2. Nowoczesne leczenie hipercholesterolemii w zależności od poziomu ryzyka sercowo-naczyniowego - Renata Główczyńska
3. Wpływ hiperurykemii na inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Konsensus ekspertów dotyczący diagnozowania i leczenia pacjentów z hiperurykemią oraz wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym - Justyna Domienik-Karłowicz
4. Leczenie hiperurykemii – stan obecny i przyszłość. Konsensus ekspertów dotyczący diagnozowania i leczenia pacjentów z hiperurykemią oraz wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym - Miłosz Jaguszewski

W sobotni poranek natomiast miała miejsce sesja "Rewaskularyzacja naczyń wieńcowych a prewencja wtórna incydentów wieńcowych". Tego dnia dyskutowaliśmy
o następujących wątkach:

1. Wartość diagnostyczna tomografii komputerowej naczyń wieńcowych u pacjentów po incydencie wieńcowym - Błażej Michalski
2. Balony powlekane lekiem w tętnicach wieńcowych – korzyści krótko i długoterminowe dla pacjentów, nowe horyzonty - Piotr Buszman
3. Nowa generacja stentów bioresorbowalnych – korzyści i wyzwania długoterminowe - Miłosz Jaguszewski
4. Veni, vidi, vici! Przyszłość obrazowania inwazyjnego w perspektywie najnowszych rekomendacji  - Tomasz Roleder

Sesji tej przewodniczyli: Miłosz Jaguszewski, Tomasz Tokarek oraz Marcin Waligóra

Natomiast do Jury decydującego o przyznaniu Nagrody Komitetu Naukowego Konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2019” i Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za doniesienie oryginalne o największej wartości naukowej, którego pierwszym autorem jest osoba w wieku ≤35 lat (grant pokrywający koszty opłaty konferencyjnej - „ESC Preventive Cardiology 2020”) powołano: Miłosza Jaguszewskiego, Justynę Domienik-Karłowicz, Macieja Haberkę, Błażeja Michalskiego i Aleksandra Prejbisza.

 

 

← WRÓĆ