Strona główna > Aktualności > Kongres ESC 2022: Young Investigator Award

Aktualności

01.10.2022

Kongres ESC 2022: Young Investigator Award

Ogromne gratulacje dla naszego Kolegi z Klubu 30 - Konrada Pieszko oraz wszystkich Współbadaczy Rejestru LATTEE za prestiżowe wyróżnienie Young Investigator Award na Kongresie ESC 2022! Rejestr LATTEE jest wielośrodowym polskim rejestrem prowadzony na Platformie Współpracy Naukowej Klubu 30 PTK (13 ośrodków z całej Polski, ponad 3000 pacjentów z migotaniem przedsionków poddanych echokardiografii przezprzełykowej).

Zapraszamy wszystkich Klubowiczów do współpracy w ramach Platformy Współpracy Naukowej Klubu 30 PTK. Zadaniem Platformy jest integracja pracy naukowej w ramach struktur Klubu 30, a w szerszym ujęciu wykorzystanie pełnego potencjału naszego środowiska.

Każdy Członek Klubu 30 może korzystać z dwóch głównych funkcji strony:

  • inicjowania wieloośrodkowych badań naukowych
  • i pisania wniosków o granty naukowe.

Wszyscy Użytkownicy Platformy mogą zainicjować nowy projekt naukowy lub zgłosić chęć udziału w toczących się już projektach. Pomysłodawca projektu naukowego ma również możliwość zaproszenia do udziału w projekcie badaczy spoza Klubu, co w założeniu ma pozwolić na dalszy rozwój współpracy międzyośrodkowej.

Prezentację Konrada mogą Państwo obejrzeć na platformie esc365: https://esc365.escardio.org/presentation/249801

Natomiast Platforma Współpracy Naukowej Klubu 30 PTK dostępna jest na naszej stronie: https://platformaklub30.ptkardio.pl

Razem możemy więcej!

 

← WRÓĆ