Strona główna > Aktualności > Platforma Współpracy Naukowej

Aktualności

27.05.2020

Platforma Współpracy Naukowej

Z przyjemnością informujemy, że zakończyły się już pierwsze badania prowadzone w ramach Platformy Współpracy Naukowej „Klubu 30”.

W rejestrze POL-AF (POLish Atrial Fibrillation registry) wzięło udział 10 ośrodków, a łączna liczba włączonych pacjentów wynosi 3999, co stanowi wyjątkową bazę aktualnej wiedzy na temat polskich chorych z migotaniem przedsionków. Pomysłodawczynią i koordynatorką rejestru była pani dr Iwona Gorczyca.

Zakończono także włączanie pacjentów do rejestru DEB DRAGON (Comparison of outcomes after treatment of coronary in-stent restenosis using drug-eluting balloon versus drug-eluting stents). Koordynatorem rejestru jest dr Wojciech Wańha. W rejestrze bierze udział 8 ośrodków, a łączna liczba włączonych pacjentów wynosi 1368.

Natomiast abstrakt pt. "Antazoline for pharmacological cardioversion of atrial fibrillation: the results of the high-volume multicenter CANT study" został przyjęty do prezentacji podczas Kongresu ESC 2020. Abstrakt został opracowany w oparciu o wyniki wieloośrodkowego badania CANT (Cardioversion with ANTazoline in atrial fibrillation), do którego włączono 1365 pacjentów z 6 ośrodków. Koordynatorem badania był dr Maciej Wybraniec.

Koordynatorom i Badaczom serdecznie gratulujemy! Jednocześnie cieszymy się, że Platforma Współpracy Naukowej „Klubu 30” okazała się skutecznym narzędziem, ułatwiającym współpracę międzyośrodkową. Jesteśmy przekonani, że zarówno przedstawione wyżej rejestry, jak i inne prowadzone w ramach Platformy badania zaowocują wartościowymi publikacjami o wysokim współczynniku oddziaływania. Istotą działania Platformy jest umożliwienie realizacji celów „Klubu 30”, w tym podejmowania i zacieśniania współpracy naukowej, integracji naszego środowiska oraz nawiązywania kontaktów przez Klubowiczów i Klubowiczki o podobnych zainteresowaniach naukowych i klinicznych. Dlatego też wszystkich Państwa gorąco zachęcamy do zgłaszania projektów badań (platformaklub30.ptkardio.pl).

 

 

← WRÓĆ