Strona główna > Aktualności > Spotkanie Wiosenne Klubu 30

Aktualności

04.05.2018

Spotkanie Wiosenne Klubu 30

Tegoroczne Wiosenne Spotkanie Klubu 30 (27-29.04.2018) było rekordowe zarówno pod względem liczby uczestników, jak i liczby nowych kandydatów aplikujących o przyjęcie do naszej asocjacji. Głównymi punktami spotkania były: prezentacja dorobku naukowego siedemnaściorga kandydatów na nowych członków Klubu 30, prezentacje wniosków o Grant Młodego Naukowca wyłonionych w preelimnacjach oraz prapremiera Platformy Współpracy Naukowej. Po raz pierwszy w historii Klubu 30 jedna z kandydatek przedstawiała swoją aplikację poprzez transmisję on-line. W głosowaniu jawnym wszyscy aplikujący zostali jednogłośnie pozytywnie zaopiniowani, a o przyjęciu do Klubu 30 zdecyduje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pracom komisji oceniającej wnioski grantowe przewodniczył pan prof. Jacek Legutko, Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów PTK. Przedpremierowa prezentacja Platformy Współpracy Naukowej, nad którą intensywnie pracowaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, a dzięki trafnym uwagom i nowym pomysłom uda nam się udoskonalić jej funkcjonowanie. Mamy nadzieję, że Platforma przyczyni się do lepszego rozwoju współpracy międzyośrodkowej i stanie się płaszczyzną wymiany pomysłów i projektów badawczych. Podczas spotkania został zgłoszony i po burzliwej dyskusji przegłosowany wniosek o zmianę kryteriów przyjęcia do Klubu, mianowicie zwiększenie impact factor z 3 do 5 za 1 lub 2 prace oryginalne opublikowane jako pierwszy autor. Zmiany w regulaminie Klubu 30 wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTK. Tradycją Klubu 30 jest rozpoczęcie i zakończenie spotkania meczem piłkarskim - tak było i w tym roku. W wolnym czasie cieszyliśmy się piękną pogodą i urokami Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Podczas spotkania w Zawierciu o przyjęcie do Klubu 30 aplikowali:

Piotr Duchnowski
Tomasz Tokarek
Mateusz Sokolski
Krzysztof Ozierański
Agata Tymińska
Remigiusz Kazimierczyk
Jacek Niedziela
Marcin Waligóra
Beata Morawiec
Maciej Mitrosz
Krzysztof Bryniarski
Paweł Gąsior
Aleksandra Ciepłucha
Agata Krawczyk-Ożóg
Roman Piotrowski
Radosław Pracoń
Marta Załęska-Kocięcka

Wnioski o Grant dla Młodych Naukowców przedstawili: Małgorzata Ostrowska, Dawid Miśkowiec oraz Grzegorz Żuk.

 

 

 

← WRÓĆ