Strona główna > Regulaminy > European Examination in Core Cardiology 2022

European Examination in Core Cardiology 2022

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji europejskiego egzaminu z kardiologii.

European Exam in Core Cardiology (EECC) 2022 odbędzie się on-line 14 czerwca 2022. Szczegółowe informacje na temat sposobu przeprowadzenia egzaminu i zakresu wymaganej wiedzy dostępne są na stronie internetowej https://bit.ly/34FG40n.

Zarząd Główny PTK podjął decyzję o sfinansowaniu uczestnictwa dla 5 członków PTK. Rekrutację na ten egzamin podobnie jak w ubiegłych latach przeprowadzi Klub 30 we współpracy z Komisją Szkolenia PTK.

Dnia 14.02.2022 o godz. 18:00 w zakładce "Stypendia, granty, nagrody" zostanie upubliczniony formularz zgłoszeniowy, który należy pobrać, wypełnić (bez drukowania) i przesłać na adres karolinakupczynska@gmail.com.

Wymagania, które muszą spełniać kandydaci to:

  • minimum dwuletni staż członkowski w PTK,
  • członkostwo w ESC (posiadanie ESC ID),
  • brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich PTK,
  • zakończone szkolenie specjalizacyjne w kardiologii lub ostatni rok szkolenia.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

formularz_eecc_2022.pdf ikona pdf