Strona główna > Regulaminy > Grant Wyjazdowy Klubu 30 - Specialized Research Fellowship

Grant Wyjazdowy Klubu 30 - Specialized Research Fellowship

Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu określającego zasady przyznania w drodze konkursu Grantu Wyjazdowego na specjalistyczny staż naukowy mający na celu zdobycie doświadczenia badawczego w renomowanym ośrodku akademickim. Termin składnia wniosków upływa z dniem 10.09.2021.

 

Do wniosku o Grant należy dołączyć́:

 1) Curriculum Vitae;

 2) list poparcia wypełniony przez kierownika oddziału / przełożonego wnioskodawcy;

 3) list poparcia wypełniony przez proponowanego przyszłego przełożonego w Ośrodku;

 4) krótki opis dotychczas przeprowadzonych przez wnioskodawcę badań;

 5) plany zawodowe po zakończeniu Stażu;

 6) opis stypendialnego planu badawczo-szkoleniowego przygotowany wspólnie z proponowanym przełożonym w Ośrodku (max. 2000 słów).


Szczegółowe zasady aplikowania zawarte są w poniższym regulaminie. 


 

regulamin_srf.pdf ikona pdf

 

zalacznik_1.pdf ikona pdf