Strona główna > Regulaminy > Możliwość zwolnienia z opłaty zjazdowej - Kongres ESC 2024

Możliwość zwolnienia z opłaty zjazdowej - Kongres ESC 2024

Szanowni Państwo,

z radością zawiadamiamy o możliwości darmowej rejestracji na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Londynie. Władze ESC we współpracy z Zarządem Głównym PTK oferują 25 stypendiów polegających na zwolnieniu z opłaty rejestracyjnej dla osób spełniających następujące kryteria:

  • Wiek poniżej 40 lat (lub wiek powyżej 40 lat oraz odbywanie specjalizacji z kardiologii - wymagane poświadczenie),
  • Systematyczne opłacanie składek członkowskich PTK,
  • Posiadanie członkostwa „ESC Professional”,
  • Nie jest wymagane autorstwo abstraktu ani członkostwo w Klubie 30 PTK.

Darmowa rejestracja dotyczy udziału w tradycyjnej formule stacjonarnej (onsite).

Na zgłoszenia czekamy pod adresem: klub30ptk@gmail.com.

Decyduje kolejność wniosków.


W e-mailu prosimy o przesłanie:

  • Imienia i Nazwiska,
  • Daty urodzenia,
  • Numeru ESC ID dla identyfikacji konta My ESC.

Dziękujemy za pozytywny odzew z Państwa strony.
Lista zgłoszeń oraz lista rezerwowa zostały zamknięte.