Strona główna > Regulaminy > Regulamin Nagrody Naukowej Klubu 30

Regulamin Nagrody Naukowej Klubu 30

§1

 1. Nagroda Naukowa Klubu 30 jest formą indywidualnego uhonorowania autora najlepszej, opublikowanej pracy oryginalnej w zakresie kardiologii klinicznej lub doświadczalnej.
 2. O przyznanie Nagrody może ubiegać się każdy członek Klubu 30, który nie ukończył 36. roku życia w dniu składania wniosku.
 3. Nagroda przyznawana jest pierwszemu autorowi pracy opublikowanej (nadanie DOI) w czasopiśmie o najwyższym impact factor w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. W przypadku stwierdzenia równorzędnej punktacji nagroda zostanie podzielona pomiędzy osoby, które nagrodę otrzymały.

§2

 1. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:
  • autorzy prac pretendujących do nagrody
  • kierownicy jednostek, w których są zatrudnieni, bądź prowadzą badania naukowe kandydaci do nagrody
  • towarzystwa naukowe

§3

 1. Prace należy zgłaszać do Przewodniczącego Zarządu Klubu do 31 marca każdego roku, załączając informację o impact factor pisma w okresie, w którym praca została opublikowana.
 2. O wpływających wnioskach informuje Zarząd Klubu (publikacja na stronie internetowej).
 3. Wyniki konkursu będą ogłaszane na stronie internetowej Klubu w pierwszym tygodniu września.
 4. Oficjalne wręczenie nagrody będzie się odbywać w trakcie corocznego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 5. Wysokość nagrody będzie ustalana corocznie przez Zarząd Klubu.

 

regulamin_nagrody_naukowej_klubu_30.pdf ikona pdf